คำนำ

โครงงานเรื่องนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการทดลองระหว่างน้ำแป้ง+ไอโอดีน+โซเดียมไทโอซัลเฟตเพื่อหาความรู้และข้อสรุปความจริงหากมีข้อผิดพลาดขออภัยไว้ด้วย

                                                                                                                        จัดทำโดย

                                                                                                              กนกวรรณ  ธีรฐิติธรรม

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: