วิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้(ง 40280)


ชื่อโครงงาน ปฏิกิริยาระหว่างน้ำแป้ง+ไอโอดีนกับโซเดียมไทโอซัลเฟต
ผู้จัดทำ นางสาวกนกวรรณ ธีรฐิติธรรม
ครูผู้สอน นายคเชนทร์ กองพิลา
คำถามของโครงงาน 1. อะไรคือแรงจูงใจที่ให้เราอย่างทำการทดลองโครงงานวิทยาศาสตร์นี้2. ทำไมเราถึงต้องการทดลองโครงงานวิทยาศาสตร์ 3. โครงงานการทดลองวิทยาศาสตร์มีประโยชน์กับตัวเราและคนอื่นๆอย่างไร
วัตถุประสงค์ ทำให้เรามีความรู้เรื่องการทดลองวิทยาศาสตร์
ทำให้เรารู้จักหลักการทดลองวิทยาศาสตร์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: